Απευθύνεται σε πολύ έμπειρους εκπαιδευτές  ελεύθερης κατάδυσης  οι οποίοι έχουν διοργανώσει και διδάξει σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων όλων των ερασιτεχνικών επιπέδων ελεύθερης κατάδυσης  και έχουν διατελέσει ως βοηθοί σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εκπαιδευτών και  επιθυμούν να εξελιχθούν στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Ο Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ελεύθερης Κατάδυσης Instructor Trainer Level 3*, έχει την ικανότητα να οργανώνει, να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί όλα τα ερασιτεχνικά επίπεδα ελεύθερης κατάδυσης όπως και όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Επίσης έχει την δυνατότητα να εισηγείται αλλαγές στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των οργανισμών πιστοποίησης ελεύθερης κατάδυσης  όπως και να συμμετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης των διαδικασιών αυτών.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας και επίδειξης θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών ελεύθερης κατάδυσης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκτός των άλλων εκπόνηση εργασιών, εκπόνηση παρουσιάσεων και παρουσιάσεις εξειδικευμένων αλλά και γενικών θεμάτων, τελική υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και αξιολόγηση της παρουσίασης ενός εκ των εργασιών που εκπονήθηκαν και  που πρόκειται συμπεριληφθεί στην τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού του εκπαιδευτικού οργανισμού.

 

Περιεχόμενα

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της FreedivingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που έχει η προετοιμασία, οργάνωση και διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ελεύθερης κατάδυσης όλων των ερασιτεχνικών επιπέδων.

Τα αντικείμενα που διδάσκονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση της δομής των εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών πρόγραμματων Freediving Instructor Level 1*, Freediving Instructor Level 2**και Freediving Instructor Level 3***
 • Οργάνωση των Εκπαιδευτικών επιπέδων/Διαδικασίες μάθησης
 • Εκπαίδευση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης των εκπαιδευτών
 • Ανάλυση της τεχνικής των ερωτήσεων
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων όλων των επιπέδων
 • Ανάλυση του σκοπού των επιπέδων, των ικανοτήτων και των ασκήσεων του συστήματος εκπαίδευσης
 • Ανάλυση - Εκτίμηση - Αξιολόγηση των εκπαιδευτών
 • Διάσωση – Εκπαίδευση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης - Ανάνηψης για εκπαιδευτές

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Freediving Instructor trainer Level 3***, μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε πισίνα και θάλασσα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων διαδικασιών με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Freediving Instructor Level 1*, Freediving Instructor Level 2**και Freediving Instructor Level 3***
 • Αξιολόγηση του ελέγχου ομάδας δυτών σε διοργανώσεις ανοιχτής θάλασσας
 • Οργάνωση διαδικασιών και μεθόδων ασφάλειας ομάδας έμπειρων δυτών σε διάφορες διοργανώσεις
 • Αξιολόγηση της διδασκαλίας εκπαίδευσης και ελέγχου της διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής ανάνηψης

 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 21 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Certification εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης δευτέρου επιπέδου (Instructor Level 2**)
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτή καρδιοπνευμονικής ανάνηψης και παροχής πρώτων βοηθειών(BLS)
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης (συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)
 • Λίστα ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων σχολείων από όπου να προκύπτει πως έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 100 μαθητές σε όλα τα επίπεδα ελεύθερης κατάδυσης