Απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές  ελεύθερης κατάδυσης  οι οποίοι έχουν διοργανώσει και διδάξει σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρώτου και δευτέρου ερασιτεχνικού επιπέδου ελεύθερης κατάδυσης  και επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο διδασκαλίας της θεωρίας αλλά και των πρακτικών τεχνικών των ανωτέρων ερασιτεχνικών επιπέδων (Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER  και τετάρτου FREEDIVING LEVEL 4**** επιπέδου).

Ο Εκπαιδευτής Ελεύθερης Κατάδυσης Master Instructor Level 2*, έχει την ικανότητα να οργανώνει και να εκπαιδεύει τα ερασιτεχνικά επίπεδα ελεύθερης κατάδυσης όλων των ερασιτεχνικών επιπέδων και να τελεί ως βοηθός εκπαιδευτή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια υποψηφίων εκπαιδευτών όλων των επιπέδων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας και επίδειξης θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων, να αποκτήσουν ικανότητες οργάνωσης ελέγχου και σχεδιασμού εξορμήσεων για groups έως και 10 ατόμων και να διδαχθούν πρακτικές  πρόβλεψης και επίλυσης προβλημάτων και κινδύνων.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκτός των άλλων εκπόνηση εργασιών, εκπόνηση παρουσιάσεων και παρουσιάσεις εξειδικευμένων αλλά και γενικών θεμάτων, τελική υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και αξιολόγηση τελικής διάλεξης ενός εκ των αντικειμένων που πρόκειται να διδάξουν κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου ελεύθερης κατάδυσης Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER  και τετάρτου FREEDIVING LEVEL 4**** ερασιτεχνικού επιπέδου.

 

Περιεχόμενα

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της FreedivingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που έχει η προετοιμασία, οργάνωση και διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ελεύθερης κατάδυσης όλων των ερασιτεχνικών επιπέδων.

Τα αντικείμενα που διδάσκονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Δομή των εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Βασικές αρχές διδασκαλίας
 • Διαδικασίες μάθησης
 • Παιδαγωγική –Μεθοδολογία εκπαίδευσης
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών στόχων κάθε ενότητας των επιπέδων Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER και FREEDIVING LEVEL 4****
 • :Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων όλων των επιπέδων
 • Ενέργειες και υποχρεώσεις βοηθού σε σχολεία εκπαιδευτών
 • Προχωρημένες τεχνικές Αναπνοής (μέθοδοι διδασκαλίας)
 • Η χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και του βίντεο στο μάθημα - αίθουσα
 • Διαδικασίες πιστοποίησης
 • Διαλέξεις στα θεωρητικά μαθήματα στην ύλη των ερασιτεχνικών επιπέδων Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER και FREEDIVING LEVEL 4****
 • Ανάλυση πρακτικών ασκήσεων – εκπαιδευτικοί στόχοι των ερασιτεχνικών επιπέδων Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER και FREEDIVING LEVEL 4**** / TRAINING and COMPETITIVE FREEDIVING
 • Ανάλυση, κριτική, αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη – εκπαίδευση και διδασκαλία
 • Τοπική νομοθεσία για τις καταδύσεις

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Freediving Master Instructor Level 2* μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε πισίνα και θάλασσα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων διαδικασιών με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Πρακτική αναγνώρισης του ιδανικού μοτίβου και διαδικασίας χαλάρωσης και αυτοσυγκέντρωσης για τον κάθε υποψήφιο. Εκπαιδευτικοί μέθοδοι.
 • Διαδικασίες της ενημέρωσης και της απενημέρωσης των πρακτικών αντικειμένων των επιπέδων Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER  και FREEDIVING LEVEL 4**** / TRAININGandCOMPETITIVEFREEDIVING
 • Διδασκαλία της τεχνικής των αναπνοών προετοιμασίας και αποκατάστασης
 • Διδακτική της Στατικής Άπνοιας (STA)
 • Διδακτική της δυναμικής άπνοιας σε όλες τις τεχνικές (DYNΜ/DYNB/DNF)
 • Διδακτική των φυσικών μεθόδων εξίσωσης της πίεσης στο μέσο αυτί (Rev. Pack, Mouthfill, Mouthfill on Demand) - Λύση προβλημάτων
 • Διδακτική των καταδύσεων με εναλλασσόμενα βάρη (VWT)
 • Διδακτική των καταδύσεων με Free Immersion (FIM)
 • Διδακτική των καταδύσεις σε παθητική εκπνοή (FRC dives)
 • Διδακτική των καταδύσεων με υπολειπόμενο όγκο αέρα
 • Διάσωση και πρώτες βοήθειες – Καρδιοπνευμονική ανάνηψη (πρακτική και μέθοδοι διδασκαλίας)
 • Αποτροπή και λύση προβλημάτων σε μαθήματα ανοιχτής θαλάσσης
 • Αναγνώριση ιδανικής πλευστότητας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο – ισορροπία – τρόποι
 • επίτευξης από τους εκπαιδευομένους
 • Επίδειξη δεξιοτήτων και ασκήσεων των ερασιτεχνικών επιπέδων Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER και FREEDIVING LEVEL 4**** /T RAININGandCOMPETITIVEFREEDIVING
 • Πρωτόκολλο διάσωσης ελεύθερου δύτη και πρώτων βοηθειών από βάθος των 15 μέτρων
 • Έλεγχος των μαθητών και του γκρουπ στα μαθήματα ανοιχτής θάλασσας

 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 20 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Certification εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης πρώτου επιπέδου (Instructor Level 1*)
 • Πιστοποίηση καρδιοπνευμονικής ανάνηψης και παροχής πρώτων βοηθειών(BLS)
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης (συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)
 • Λίστα ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων σχολείων από όπου να προκύπτει πως έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 40 μαθητές σε τουλάχιστον 5 διαφορετικών επιπέδων εκπαιδευτικά σεμινάρια ελεύθερης κατάδυσης