Απευθύνεται σε έμπειρους, ολοκληρωμένους  ελεύθερους δύτες οι οποίοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με το βάθος και τα αθλήματα πισίνας και επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο διδασκαλίας τόσο της θεωρίας αλλά και των πρακτικών τεχνικών της Ελεύθερης Κατάδυσης.

Ο Εκπαιδευτής Ελεύθερης Κατάδυσης  Instructor Level 1*, έχει την ικανότητα να οργανώνει και να εκπαιδεύει τα ερασιτεχνικά επίπεδα ελεύθερης κατάδυσης Freediving Level 1* / OPEN WATER FREEDIVER και Freediving Level 2** / ADVANCED FREEDIVER. Επίσης μπορεί να τελέι ως βοηθός εκπαιδευτή στο ερασιτεχνικό επίπεδο Freediving Level 3*** / MASTER FREEDIVER.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας και επίδειξης θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων, να αποκτήσουν ικανότητες οργάνωσης ελέγχου και σχεδιασμού εξορμήσεων για groups έως και 6 ατόμων και να διδαχθούν πρακτικές  πρόβλεψης και επίλυσης προβλημάτων και κινδύνων.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκτός των άλλων εκπόνηση εργασιών, εκπόνηση παρουσιάσεων και παρουσιάσεις εξειδικευμένων αλλά και γενικών θεμάτων, τελική υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και αξιολόγηση τελικής διάλεξης ενός εκ των αντικειμένων που πρόκειται να διδάξουν κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου ελεύθερης κατάδυσης Freediving Level 1* / OPEN WATER FREEDIVER και Freediving Level 2** / ADVANCED FREEDIVER.

 

Περιεχόμενα

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της FreedivingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που έχει η προετοιμασία, οργάνωση και διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ελεύθερης κατάδυσης πρώτου (Freediving Level 1* / OPEN WATER FREEDIVER) και δευτέρου (Freediving Level 2** / ADVANCED FREEDIVER) ερασιτεχνικού επιπέδου. Τα αντικείμενα που διδάσκονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Δομή των εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Βασικές αρχές διδασκαλίας
 • Διαδικασίες μάθησης
 • Παιδαγωγική –Μεθοδολογία εκπαίδευσης
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών στόχων κάθε ενότητας των ερασιτεχνικών επιπέδων Discover Freediving,Level 1*και level 2*
 • Προχωρημένες τεχνικές Αναπνοής (μέθοδοι διδασκαλίας)
 • Η χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και του βίντεο στο μάθημα - αίθουσα
 • Διαδικασίες πιστοποίησης
 • Διαλέξεις στα θεωρητικά μαθήματα
 • Ανάλυση πρακτικών ασκήσεων – εκπαιδευτικοί στόχοι των ερασιτεχνικών επιπέδων Discover Freediving, Freediving Level 1* / OPEN WATER FREEDIVER και Freediving Level 2** / ADVANCED FREEDIVER
 • Ανάλυση, κριτική, αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη – εκπαίδευση και διδασκαλία
 • Τοπική νομοθεσία για τις καταδύσεις

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Freediving Instructor Level 1* μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε πισίνα και θάλασσα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων διαδικασιών με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Πρακτική αναγνώρισης του ιδανικού μοτίβου και διαδικασίας χαλάρωσης για τον κάθε υποψήφιο.
 • Διαδικασίες της ενημέρωσης και της απενημέρωσης των πρακτικών αντικειμένων
 • Διδασκαλία της τεχνικής των αναπνοών προετοιμασίας και αποκατάστασης
 • Διδακτική της Στατικής Άπνοιας (STA)
 • Διδακτική της δυναμικής άπνοιας σε όλες τις τεχνικές (DYNΜ / DYNB / DNF)
 • Διδακτική των τεχνικών Εξίσωσης της πίεσης στο μέσο αυτί - Λύση προβλημάτων
 • Διδακτική των καταδύσεων με σταθερά βάρη (CWT)
 • Διδακτική των καταδύσεων με Free Immersion (FIM)
 • Διάσωση και πρώτες βοήθειες – Καρδιοπνευμονική ανάνηψη (πρακτική και μέθοδοι διδασκαλίας)
 • Αποτροπή και λύση προβλημάτων σε μαθήματα ανοιχτής θαλάσσης
 • Αναγνώριση ιδανικής πλευστότητας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο – ισορροπία – τρόποι
 • επίτευξης από τους εκπαιδευομένους
 • Επίδειξη δεξιοτήτων και ασκήσεων των ερασιτεχνικών επιπέδων Freediving Level 1* / OPEN WATER FREEDIVER και Freediving Level 2** / ADVANCED FREEDIVER
 • Πρωτόκολλο διάσωσης ελεύθερου δύτη και πρώτων βοηθειών από βάθος των 15 μέτρων
 • Έλεγχος των μαθητών και του γκρουπ στα μαθήματα ανοιχτής θαλάσσης

 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Certification ελεύθερης κατάδυσης τρίτου ερασιτεχνικού επιπέδου (Level 3*)
 • Πιστοποίηση Καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης και Παροχής Πρώτων Βοηθειών(BLS)
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης (συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)