Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε λάτρεις της θάλασσας που έχουν ήδη μια μικρή εξοικείωση με το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να μάθουν τη βασική θεωρία και τις τεχνικές της Ελεύθερης Κατάδυσης ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες βάσεις για την περεταίρω εξέλιξή τους με άνεση και ασφάλεια.

Σκοπός των εκπαιδευτών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας  είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις πάνω σε τεχνικές ελεύθερης κατάδυσης και εξίσωσης πιέσεων στο μέσο αυτί ώστε να είναι άνετοι και ασφαλείς στα πρώτα μέτρα των καταδύσεών τους και να αποκτήσουν κάποιες ικανότητες οργάνωσης και σχεδιασμού ασφαλών εξορμήσεων.

Με το τέλος του σεμιναρίου θα μπορείτε  να κρατήσετε την αναπνοή σας τουλάχιστον για 90 sec, να κάνετε μια δυναμική άπνοια 25 μέτρων και να καταδυθείτε σε βάθη μέχρι και 10 μέτρα.

 

Περιεχόμενα

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της FreedivingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις επικείμενες ελεύθερες καταδύσεις τους σε πισίνα και θάλασσα.

 Τα αντικείμενα που διδάσκονται περιλαμβάνουν:

 • Τεχνικές αναπνοής
 • Τεχνικές Κατάδυσης
 • Εξοπλισμός Ελεύθερης Κατάδυσης και βοηθητικός εξοπλισμός
 • Φυσική της ελεύθερης κατάδυσης
 • Φυσιολογία της ελεύθερης κατάδυσης
 • Ανατομία του ανώτερου αναπνευστικού και τεχνικές εξίσωσης της πίεσης στο μέσο αυτί
 • Επιδράσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο ανθρώπινο σώμα
 • Υποξία - Απώλεια συνείδησης (LMC-BO)
 • Θαλάσσιο περιβάλλον και η συμπεριφορά του ελευθέρου δύτη προς αυτό
 • Κίνδυνοι και προφυλάξεις ασφαλείας
 • Πρακτική Ζεύγους (Buddy system)

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε πισίνα και θάλασσα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων ασκήσεων με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Χαλάρωση
 • Τεχνική των αναπνοών
 • Στατική Άπνοια (STA)
 • Δυναμική Άπνοια (DYN)
 • Τεχνική κατάδυσης
 • Τεχνική πεδιλιάς
 • Εκκίνηση κατάδυσης (Duck Dive)
 • Προώθηση υποβρυχίως
 • Τεχνικές Εξίσωσης της πίεσης στο μέσο αυτί
 • Πλευστότητα (Neutral Buoyancy Point)
 • Καταδύσεις με σταθερά βάρη (CWT)
 • Ανάπτυξη υδροβιότητας
 • Κίνδυνοι και μέτρα ασφαλείας
 • Πρακτική του ζεύγους (Buddy system)

 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 14 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης (συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)
 • Έγγραφο γονικής συναίνεσης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών